Reclamebelasting

De reclamebelasting wordt geheven voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

Het gaat om zowel reclame op gemeentegrond als reclame op eigen grond. Voorbeelden hiervan zijn onder andere: gevelreclame, uithangborden en reclamemasten. De reclamebelasting is een zogenaamde tijdvakbelasting. Dit houdt in dat ingeval de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt dan wel in de loop van het belastingjaar eindigt, de hoogte van de belasting naar evenredigheid wordt vastgesteld.

Gebieden

De reclamenalsting wordt geheven in de gebieden zoals opgenomen in de bij de Verordening Reclamebelasting 2022 bijbehorende kaart.

Wie is belastingplichtig? 

De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, de openbare aankondiging wordt aangetroffen.

Vrijstellingen

De reclamebelasting kent ook een aantal vrijstellingen, deze staan in de verordening reclamebelasting. Voorbeelden zijn:

  • die door overheden of cultureel-maatschappelijke instellingen zijn aangebracht en die een cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang dienen;
  • die tijdelijk zijn en die tot doel hebben panden te koop of te huur aan te bieden;
  • aangebracht op bouwterreinen, voor zover deze opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden c.q. planontwikkeling.

Tarieven

Het tarief voor 2022 bedraagt:

  • per vestiging, € 501,00 per jaar
  • of per vestiging, € 41,75 per maand

Bezwaar

Bent u het niet eens met uw aanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken.