Bezwaar tegen aanslag gemeentelijke heffingen

Hier vindt u een overzicht van de meest gestelde vragen.

 • Als u vindt dat de aanslag niet voor u bestemd is, kunt u bezwaar maken. U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het bij het aanslagbiljet meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening terugsturen naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk.

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.

 • Als u het met de uitspraak niet eens bent dan kunt u hiertegen beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland. Bij de uitspraak staat het adres van de rechtbank en de kosten van het instellen van beroep vermeld.

  Het indienen van beroep moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de uitspraak op uw bezwaarschrift plaatsvinden. Als u het niet eens bent met de uitspraak van de rechtbank, kunt u vervolgens hoger beroep instellen bij het Gerechtshof te Amsterdam.

 • Als het door u ingediende bezwaar tegen de waardevaststelling is met een ander waardepeil (belastingjaar 2022 heeft waardepeil van 1 januari 2021) geldt het volgende:

  • Door een algehele hertaxatie heeft opnieuw een waardevaststelling plaatsgevonden, nu naar het waardepeil van 1 januari 2022. Omdat sprake is van een nieuwe waardevaststelling is besloten om de WOZ-beschikking en de aanslag OZB voor 2023 te versturen. Als u het met deze nieuwe waardevaststelling niet eens bent, kunt u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken.
  • Als uw bezwaarschrift tegen een andere heffingssoort is gericht dan adviseren wij u om telefonisch contact op te nemen zodat dit verder uitgezocht kan worden.
 • U kunt digitaal bezwaar maken of u kunt het, bij de aanslag meegestuurde reactieformulier invullen en na ondertekening terugsturen. Het reactieformulier stuurt u naar:

  • De Inspecteur Belastingen
  • Postbus 16
  • 1960 AA Heemskerk

  Uw bezwaar moet wel binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag door ons ontvangen zijn.