Uitvoering belastingen door Cocensus

De gemeente Castricum heeft besloten om met ingang van 1 januari 2020 de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen door Cocensus te laten verzorgen.

Jaarlijks worden de belastingverordeningen en daarmee ook de belastingtarieven door de gemeenteraad van Castricum vastgesteld. Vervolgens gaat Cocensus het versturen van de aanslagen gemeentelijke belastingen, de invordering van deze aanslagen en het behandelen van bezwaarschriften en verzoeken om kwijtschelding vanaf 1 januari 2020 voor de gemeente Castricum verzorgen. Cocensus is gevestigd in Hoofddorp met een dependance in Alkmaar en verzorgt de belastingwerkzaamheden nu voor in totaal 14 gemeenten.  

Wat gaat u ervan merken?

De belastingaanslagen maar ook andere belastingproducten (aanmaningen, dwangbevelen en uitspraken op bezwaarschriften en verzoeken om kwijtschelding) ontvangt u vanaf 1 januari 2020 in een enveloppe met het logo van Cocensus. Ook uw mondelinge en schriftelijke contacten met betrekking tot gemeentelijke belastingen lopen vanaf 1 januari 2020 via Cocensus. Op deze belastingwebsite vindt u naast informatie over de diverse belastingonderwerpen ook de contactgegevens