Raadplegen / Bezwaar / Aangifte

Hier kunt u digitaal uw WOZ-beschikking , taxatieverslag , ledigingen/inworpen afval of aanslagbiljet gemeentelijke belastingen van de gemeente Castricum raadplegen, bezwaar indienen of aangifte toeristenbelasting doen.